X 

Indulj aratni!

 

Keresztény hadsereg

 

 

Ez az Élő Kövek Gyülekezet evangelizációs oldala, amit azért hoztunk létre, hogy a személyes kapcsolat mellett, a világhálón is hirdessük az igét, ahogy azt Urunk, a názáreti Jézus Krisztus is mondta a


Máté evangélium 28:18-20-ban:
 „Nékem adatott minden hatalom mennyen, és földön.
Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú, és a Szent Szellemnek a nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”  Olvasd tovább...

 

 

További evangélizációval kapcsolatos írások:
            Az utcán
            Utcai evangélizáció
            A tűz evangéliuma