Kik vagyunk?

 

Gyülekezetünk története a 90’-es évek elejére nyúlik vissza.

Tíz-tizenkét fiatalember, akik mindnyájan a megtérés első szeretetében égtek az Úrért elkezdtek Istentiszteleteket tartani egy budapesti középiskola alagsori klubtermében, azzal a vággyal, hogy Isten Igéjének tekintélyét szem előtt tartva, Istent valóságosan, tapasztalati úton megismerjék. A Szent Szellem működésének megismerésére nagy hangsúlyt fektettünk kezdettől fogva, ezért gyülekezetünket a pünkösdi-karizmatikus mozgalom követőjének tekintjük. 

Ezekben a kezdeti időkben Szemerédi Ferenc pásztor vezetésével megindult a gyülekezetté válás folyamata, nemsokára pedig az Élő Kövek Imacsoport már Élő Kövek Gyülekezetté nőtte ki magát.

1999-ben gyülekezetünk megalapította az Igazság Oszlopa Teljes Evangéliumi Keresztény Egyházat, ettől fogva, mint hivatalos egyház folytattuk működésünket Magyarországon.

A 2000-es évek óta intenzív evangélizációs munkát folytatunk; Isten vezetésének érezzük azt, hogy főként Budapest belvárosában hirdessük az evangélium jó hírét az embereknek. A Nyugati Pályaudvar aluljárójában és más helyszíneken is heti két alkalommal tartunk zenés evangélizációkat.
Jelenleg Istentiszteleteinket a VII. kerületi Teréz krt. 38. szám alatt tartjuk.

Istentiszteletünkre az Istennel való személyes közösség, a Szent Szellem vezetésének meghallása és elfogadása, Isten Igéjének mély tanulmányozása, lendületes dicsőítés és a szeretet és elfogadás szellemének jelenléte jellemző.

Ugrás a lap tetejére

 

Mire számíthatsz, ha eljössz hozzánk/várj valamit Istentől!

 

Gyülekezetünkben mindenféle korú és hátterű ember megtalálható hű keresztmetszeteként ennek a nagyvárosnak az összetett társadalmi rendszerét. Hisszük, hogy származástól, nemtől, kortól függetlenül Isten minden embernek felkínálja az üdvösséget.
„Minden nemzetben kedves ő előtte, a ki őt féli és igazságot cselekszik.” Apostolok Cselekedetei 10,35. 

Az Istentiszteleteink többek között Bibliai tanítást, prédikálást, Isten dicsőítését, szükségekért való imádkozást foglalnak magukba. Hiszünk a Szent Szellem megtapasztalható jelenlétében, és mindabban az áldásban, amit a Biblia kijelent.
„Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.” I. Korintusi levél  4,20. 

Szeretettel várunk, ha úgy érzed, hogy szükséged van Jézus Krisztusra. Ha magányos vagy, vagy az életed kilátástalanná vált, és követni szeretnéd Őt, de nem tudod hogyan, gyere el és hallgasd meg, mit üzen számodra Isten.
Az Istentiszteletek előtt és után lehetőséged van a többi kereszténnyel beszélgetni, kapcsolatokat teremteni. Szívesen imádkozunk érted, bármilyen szükségben is legyél. 

A többi menüpont alatt még több információt találsz a gyülekezet életéről, aminek te is része lehetsz! (házi csoportok, kirándulások, Bibliai tesztek)

Mire számíthatsz...
Lendületre,
többféle stílusú zenére,
szeretetteljes légkörre,
harci kenetre,

Készülj föl:
            életed legfontosabb találkozására,
            világképed megváltozására,
            ARRA, HOGY NEM MÉSZ ÚGY HAZA, AHOGY ELJÖTTÉL!

Várj valamit:
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.” 
Zsidókhoz írt levél 11,6. 

Ugrás a lap tetejére

 

Gyakran feltett kérdések

 

 • Bárki számára nyitottak-e az Istentiszteletek?
 • Ingyenes-e az Istentiszteleten való részvétel?
 • Hogyan öltözzem fel az Istentiszteletre?
 • Mennyi ideig tartanak az Istentiszteletek?
 • A magyaron kívül van-e más nyelvű fordítás?
 • Az Istentiszteletek nagyon eltérnek a templomi megszokott miséktől, miért? 

 

 • Bárki számára nyitottak-e az Istentiszteletek?

Igen, bárkit szívesen látunk, akár kíváncsiságból, akár Isten iránti éhségből jön el hozzánk.

 • Ingyenes-e az Istentiszteleten való részvétel?

Igen, a részvétel teljesen ingyenes, semmilyen követelménye nincsen. Gyűjtés szokott lenni az Istentiszteleteken, de senkire nézve nem kötelező az adás.

 • Hogyan öltözzek fel az Istentiszteletre?

Mindennapos, moderált megjelenéssel nem fogsz kilógni a sorból :)

 • Mennyi ideig tartanak az Istentiszteletek?

Kb. 18.00 órakor kezdődik a szombati Istentisztelet, és eltart akár 21.45-ig is. Akiknek esetleg hamarabb el kell menniük, nyugodtan távozhatnak, nem okoznak vele semmilyen problémát.

 • A magyaron kívül van-e más nyelvű fordítás?

Egyelőre csak magyarul hallható a tanítás, nincs más nyelvre fordítás.

 • Az Istentiszteleteken hallható zene nagyon eltér a templomokban megszokott miséktől, miért?

Gyülekezetünkben igyekszünk a Biblia tanácsait követni. A zsoltárok (dicséretek) könyve sok utalást tartalmaz arra nézve, hogy a bibliai időkben hogyan imádták, dicsőítették Istent. Íme néhány ízelítő:
Zsolt 47,2. Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval.
Zsolt 98,5. Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel;
Zsolt 150:4  Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával;

Ugrás a lap tetejére

 

Miben hiszünk?

 

 • Hiszünk abban, hogy a Biblia Isten ihletett szava. (2 Timóteus 3:16-17, 2 Péter 1:20-21)
 • Hiszünk az egyedüli, élő, igaz Istenben, aki három személyben létezik örökké: az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem személyében. (V. Mózes 6:4, Máté 28:19)
 • Hisszük, hogy az ember Isten teremtménye,  de a bűn miatt elválasztva Istentől, megváltásra szorul. (I. Mózes 1:27,  Róma 5:12)
 • Hiszünk Krisztus istenségében, szűztől való születésében és bűntelen életében. (János 1:1, Ésaiás 7:14, 1 Péter 2:22)
 • Hisszük, hogy egyedül Jézus Krisztus vérén keresztül létezik megváltás, üdvösség az ember számára. Hiszünk Jézus Krisztus kereszthalálában, testben való feltámadásában, mennybemenetelében, és abban, hogy jelenleg főpapi szolgálatot végez az Atya jobbján. (Efézus 1:7, ApCsel 2:31-33, ApCsel 1:9, Zsidók 7:24-25)
 • Hisszük, hogy csak a Jézusba vetett hit által igazul meg az ember, és hiszünk az újjászületés fontosságában, ami minden személy üdvösségéhez szükséges. (Galata 2:16, János ev.  3:5-7)
 • Hiszünk a Szent Szellem isteni személyében, és a Szent Szellemmel való betöltekezésben, aminek alapvető fizikai jele a más nyelveken való szólás. Hisszük hogy a Szent Szellem keresztség által a személy erőt nyer a szolgálathoz, képessé válik a Szent Szellem gyümölcseinek megtermésére és ajándékainak megnyerésére. (ApCsel 1:8, 2:4, Galata 5:22-23, 1 Korintus 12:7-10)
 • Hisszük, hogy Krisztus halála a fizikai test számára biztosítja a gyógyulást. (Ésaiás 53:4, Máté 8:16-17, Jakab 5:14-16)
 • Hiszünk a vízbe való alámerítkezés általi keresztségben és az Úrvacsorában. (Máté 28:19, ApCsel 8:37-38, 1 Korintus 11:23-26)
 • Hiszünk abban, hogy az egyház, amit Jézus Krisztus alapított, az újjászületett hívők összessége. Hiszünk a szolgálati ajándékok működésében, akik az egyház építésére rendeltettek. Hisszük, hogy az egyház legfontosabb földi célja az evangélium hirdetése. (Efézus 3:10, 4:11-12, Máté 28:19-20)
 • Hiszünk az Úr Jézus Krisztus második visszajövetelében és az egyház elragadtatásában. (2 Timóteus 4:1, 1 Tesszalonika 4:13-18)
 • Hisszük, hogy az ember örökkévaló szellem, aki az örökkévalóságot attól függően a Mennyországban vagy a Pokolban tölti el, hogy földi élete során elfogadta vagy elutasította az Úr Jézus Krisztust, mint Megváltót. (János ev. 5:28-29, 14:2-3, Jelenések 20:6, 11-15)

 

Ugrás a lap tetejére