A Kürtzengés Ünnepe - Ros ha-Sana (Újév)

 

A szent hetedik hónap őszi ünnepei prófétikusan a jövőben fognak beteljesedni.


Ez az ünnep tisri, a zsidó naptár hetedik hónapjának elsejére esik. 3. Mózes 23,23-25
Az Ige tudósít arról, hogy Mózesnek két kürtöt kellett csináltatnia a Sinai pusztában a nép összegyüjtésére. 4.Mózes 10,1 A kürtzengés ébresztőre hívás az emberek számára, hogy az életük végére gondoljanak és Teremtőjük elé készüljenek. A kürtzengés ünnepe megemlékezésre és áldozatok bemutatására rendeltetett. Ez az ünnep modern megnevezése Ros ha-Sana (az év feje = újév). Ekkor a Föld keletkezéséről, a teremtésről is megemlékeznek.

Beteljesülés:
Az elragadtatás, az Úr visszajövetele, hogy magához vegye gyermekeit.
Maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből és feltámadnak először, akik meghaltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. 2.Tessz. 4,16-17 Ezután Isten íteletei fogják a Föld hátramaradt lakóit sújtani amelyekről Jesua/Jézus a következőket mondta: Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mind ez ideig, és nem is lesz soha ... Mt. 24,21-22