Szukkot – A Sátoros Ünnep


Szukkot ünnepével kapcsolatban háromszor találkozunk a 7-el, a teljesség számával. Szukkot az Úr ünnepei között a hetedik, a hetedik hónapban kell megünnepelni hét napon át, amelyeken áldozni kellett. Ehhez kapcsolódik még a nyolcadik nap, a szent gyülekezés napja.
A sátoros ünnep ideje négy nappal Jom Kippur után kezdődik meg a hónap tizenötödikén. 3. Mózes 23,22-44
Szukkot a harmadik aratási ünnep.

A zsidóknak hét napon át sátrakban kell lakniuk megemlékezvén arról az időszakról, amikor sátrakban laktak az elődeik a pusztában, miután az Úr kivezette őket Egyiptomból. Az ünnep első hét napján 70 tulkot kellett megáldozni. 4.Mózes 29
70 a népek teljességének a száma és arra utal, hogy a zsidók áldozati cselekedete a többi nép/nemzet helyett is történt.
A sátoros ünnep utolsó napján Jézus ezt mondta: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az Írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. János 7,37-38

Beteljesülés:
Amikor Jézus megkezdi az ezer éves béke-országlását, Jeruzsálemből fog a világ felett uralkodni. Ekkor Sionból jő a tanítás és az Úr szava Jeruzsálemből. Ézsaiás 2,1-3  A népek évről-évre felmennek majd Jeruzsálembe, hogy hódoljanak a Királynak, a Seregek Urának és megünnepeljék a sátoros ünnepet. Zakariás 14,16
Ezen időszak alatt a sátán meg lesz láncolva, hogy ne tudja a népeket félrevezetni. A mártírok, akik az Úrért haltak meg, az ezer esztendő alatt vele együtt fognak uralkodni.
Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek Istennek és a Messiásnak/Krisztusnak papjai, és uralkodnak vele ezer esztendeig. Jel. 20,4-6