X 
Előző
Következő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közbenjárás

A közbenjárás súlyát és fontosságát példaértékűen megmutatja Jézus hozzáállása
ehhez a szolgálathoz. Ő miután elvégezte a megváltás mesterművét, leült az Atya
jobbjára és azóta imádkozik az emberiségért (1Tim2,5;Zsid8,6).

Ebből is láthatjuk, a közbenjárás nem felszínes imát jelent! Letett életet, kitartást és komoly
odaszánást igényel (Kol 4,2). Isten maga is keresi a közbenjárókat, és az ószövetségi
Izrael élete másként alakult volna, ha talál erre a szolgálatra alkalmas szívű embereket
(Ézs 59,16). Mózes és Ámos imáikkal megváltoztatták népük sorsát (2Móz 32,9-14;
Ámos 7,1-6), Ábrahám pedig majdnem megmentette Szodomát (1 Móz 18,23-33).
A közbenjárás által átérezzük az Úr szívének indulatait, és ezek motiválnak. Jeremiás
sírt, amikor látta Jeruzsálem romlását  (Sir 2,11). Isten ugyanígy érezte a szenvedést
(Ézs 63,9).
Pál ismerte  a közbenjárás titkát, ezért több levelében is imát kér szolgálatának
támogatására (Kol 4,3; Ef 6,18-19).
Szintén Pál figyelmeztet arra, milyen fontos az
állhatatos és kitartó  könyörgés, esedezés a felsőbbségekért  (1 Tim 2,1-3).
Mindezeket az igazságokat azonban csak a Szent Szellem által tudjuk aktualizálni
életünkben (Ef 6,18; Júd 20). Gyülekezetünkben érezzük ezen igék súlyát és
jelentőségét, ezért rendszeres közbenjáró alkalmakat tartunk. Hiszünk az ima
erejében (Jak 5,16-18)!

 

 

 

 

 

 

 

 

Házicsoportok

Gyülekezetünkben házicsoport rendszer működik. Keddenként 18.00-tól különféle helyszíneken jövünk össze. Jelenleg 4 házicsoportunk működik Budapest különböző területein, amik 8-20 főből állnak.
Ezeknek az összejöveteleknek az a célja, hogy a keresztények tanítványokká válhassanak.
A házicsoportokban lehetőség nyílik arra, hogy Isten Igéjét mélységében tanulmányozzuk, megbeszéljük, mindenki felteheti kérdéseit és válaszokat kaphat rá.
Imádkozunk egymásért és megosztjuk egymással a problémáinkat.

Sok-sok csodálatos bizonyságunk van megtérésekről, gyógyulásokról, házasságok helyreállásáról, tanítvánnyá válásról és szellemi növekedésről, amik mind a házicsoportok eredményei.

A házicsoportok lehetőséget nyújtanak a következőkre:
- az egymással törődő kapcsolatok építésére
- az Úrral való közösségben való növekedésre
- a szolgálatra való felkészítésre

Amennyiben szeretnél jelentkezni valamelyikbe, érdeklődj az Istentiszteleten vagy írj a következő e-mailre: elokovek@gmail.com

 

Gyermekszolgálat

A gyermekszolgálat jelenleg az Istentiszteleti és egyes házicsoport alkalmaink alatt zajlik.

A gyermekek felé való szolgálat fő célja, hogy a kicsiket korosztályuknak megfelelő módon megismertessük Jézus Krisztussal, a Biblia alapvető tanításaival.


Emellett számos érdekes, változatos, kreatív foglalkozást is tartunk, amivel kézügyességüket, zenei hallásukat, mozgáskultúrájukat fejlesztjük.
A gyermekvigyázás szakmai vezetője dr. Odhiambóné Szörnyi Gabriella, 20 éves óvodapedagógusi múlttal rendelkező keresztény hölgy, aki más pedagógusokkal és segítőkkel együtt végzi ezt a fontos, sokszor talán méltatlanul alábecsült szolgálatot.

A gyermekszolgálatot az Istentiszteleten részt venni kívánó családok számára biztosítjuk.

További információ: Székely András és Emese elokovek@gmail.com

 

 

 

Evangélizáció


 

 

 

Bibliai teszt

Mire emlékszel a Bibliából? Nehezen szánod el magad a Biblia tanulmányozására?
A vasárnapi „Teszt” azok számára ideális, akik szeretnének részletesebben megismerkedni a Biblia könyveivel, kötetlen, oldott légkörű beszélgetések keretében.
A résztvevők hétről-hétre újabb részekkel haladnak előre a Biblia könyveiben, és vasárnap le is tesztelik magukat: mire emlékszem az olvasottakból?

Minden vasárnap 19.00-tól.