A Kovásztalan Kenyerek Ünnepe – A Megszentelődés Ünnepe


Ez az ünnep a Páska estéjét követő 7 napon át zajlik. 3.Mózes 23,6-8 Ez az idő alatt semmi kovász tartalmú élelmet nem szabad fogyasztani. Aki Egyiptom kenyeréhez ragaszkodott, az nem tartozott Izráelhez. 2.Mózes 12,15  A kovász a bűn szimbóluma. 1.Kor. 5,6-8

Beteljesülés:
A kovásztalan kenyerek ünnepe Jézus bűntelenségében és hibátlan áldozatában teljesedett be. Zsidók 9,11-10,18 Jézus az élet kenyere. János 6,35
Erről való megemlékezésként rendeltetett az Úrvacsora, amelynek keretében a kenyér az Úr testét és a vér az Ő kiöntött vérét szimbolizálja. A fentiekből magától értetődik, hogy az Úrvacsorához csak kovásztalan kenyér a megfelelő és helyénvaló. 1.Kor. 10,16; 11,24-30